2018 Yılı Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Yazılı Sınavları Hakkında

4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi uyarınca 2018 yılında yapılması planlanan Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına katılacak adayların, 02.07.2018-14.09.2018 tarihleri ve 09:30-16:00 saatleri arasında Bölge Müdürlüğümüze başvuru formu ve formda kayıtlı belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihlerde ön kayıt yaptırmayan adayların sonraki sınav müracaatları kabul edilmeyecek olup, başvuruda sınav öncesi istenilen belgeler ile adayların beyanı esas alınacaktır.Diğer taraftan; Gümrük müşavir ve Gümrük müşavir yardımcısı adaylarının varsa sınavlarda önlem alınmasını gerektirecek özür durumu ve özür grubuna ilişkin bilgilerin de bildirilmesi gerekmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 227 ve 228 inci maddeleri ile geçici 6/1 inci maddesinin (b) ve (c) bendlerinde yer alan koşulları taşımadığı halde sınava giren adayların sınavları geçersiz sayılacak ve sınava ilişkin diğer koşullar Bakanlığımız resmi web sitesi "www.ticaret.gov.tr" adresinde ayrıca duyurulacaktır.


Başvuru formu için tıklayınız