01 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 Sayılı Resmî Gazete- (Karar Sayısı: 1013)

01 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI