03 Mayıs 2019 tarihli ve 30763 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1021), Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

03 Mayıs 2019 Tarihli ve 30763 Sayılı Resmî GazeteYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
TEBLİĞ