03 Nisan 2019 tarihli ve 30734 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ

03 Nisan 2019 Tarihli ve 30734 Sayılı Resmî Gazete


TEBLİĞLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılacak İthalatta Alınacak İzin Hakkında Tebliğ (İthalat: 2018/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ