06/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)