07 Şubat 2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

7 Şubat 2019 Tarihli ve 30679 Sayılı Resmî GazeteYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

––  Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 715)