11 Mart 2019 tarihli ve 30711 sayılı Resmi Gazete


11 Mart 2019 tarihli ve 30711 sayılı  Resmi Gazetet

 


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 815)