12 Nisan 2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6), İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/11-12-13)

12 Nisan 2019 Tarihli ve 30743 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/11)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/12)
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/13)