12 Ocak 2019 Tarihli ve 30653 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/5-6-7)

12 Ocak 2019 Tarihli ve 30653 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER


––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/5)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/6)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/7)