15 Haziran 2019 tarihli ve 30802 sayılı Resmi Gazete- İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/2)

15 Haziran 2019 Tarihli ve 30802 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/2)