17 Nisan 2019 tarihli ve 30748 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Patates İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ( Karar Sayısı: 951)

 
17 Nisan 2019 Tarihli ve 30748 Sayılı Resmi Gazete
 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI