18 Haziran 2019 tarihli ve 30805 sayılı Resmi Gazete- Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat:2019/5), Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat:2019/19)


18 Haziran 2019 Tarihli ve 30805 Sayılı Resmi Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER

–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)
–– Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)