18 Nisan 2019 Tarihli ve 30749 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956), İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)

18 Nisan 2019 Tarihli ve 30749 Sayılı Resmî GazeteYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 956)

TEBLİĞ
–– İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2019/3)