19 Ocak 2019 tarihli ve 30660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/1), İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)

19 Ocak 2019 Tarihli ve 30660 Sayılı Resmî Gazete
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ


TEBLİĞLER
––  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2019/1)
––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/8)