25 Haziran 2019 tarihli ve 30812 sayılı Resmi Gazete-Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25 Haziran 2019 Tarihli ve 30812 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
TEBLİĞLER

–– Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ