27/04/2019 tarihli ve 30757 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)'de Değişik Yapılmasına Dair Tebliğ

27 Nisan 2019 Tarihli ve 30757 Sayılı Resmî Gazete


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
GENELGE
TEBLİĞLER