29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete - 1. Mükerrer

29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete - 1. MükerrerYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

–  İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)