29 Ocak 2019 tarihli ve 30670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

29 Ocak 2019 Tarihli ve 30670 Sayılı Resmî Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
 
TEBLİĞLER

––  Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ