Bölge Müdürlüğümüz Personeli Risk Analizi ve Kontrol Çalıştayına Katıldı.

17 Haziran 2022


 

 

Bakanlığımız Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünce, 25-27 Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “Risk Analizi ve Kontrol Çalıştayı” na Bölge Müdürlüğümüzden Muayene Memurları Özer TEMELOĞLU, Rafet AKINCI, Elif ULUDAŞ ile Muhafaza Memuru Gözde YILDIRIM katılmış olup, kontrol ve risk analizleri iş akış süreçlerinin değerlendirilmesine ilişkin hususlarda bilgi edinmiş ve karşılıklı istişarelerde bulunmuşlardır.