Bölge Müdürlüğümüzde Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

18 Mayıs 2022 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca  Afetlerde Dirençli Toplum Oluşturma ve Bütünleşik Afet Yönetimi anlayışıyla toplumda önlem alma kültürünü önceleyen afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme sorumluluğuyla yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa İl AFAD Müdürlüğü tarafından Bölge Müdürlüğümüzde tüm personelin katılımıyla  17.05.2022 tarihinde Afet Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir.