Bölge Müdürlüğümüzde Yangın Önleme Eğitimi ve Tatbikatı Yapıldı

01 Eylül 2022

Bölge Müdürlüğümüzde 01 Eylül 2022 tarihinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi ile birlikte yangına karşı yeterliliklerinin tespiti, yangına karşı önlem ve müdahale teknikleri eğitimi verilmiş, Bölge Müdürlüğümüz personelinin de katılımıyla yangın ve tahliye tatbikatı yapılmıştır.