Bölge Müdürlüğümüzün Yeni Hizmet Kompleksinde Faaliyete Geçmesi ve Bakanlığımız Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları Tebriki

23 Mart 2021

 “Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün Yeni Hizmet Binası Kompleksi”nde faaliyete başlaması ve “Bakanlığımız Görevde Yükselme Sınavı Sonuçları” vesilesiyle, Ortak Plaket töreni 18 Mart 2021 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmiştir.
Tören vesilesiyle, Bölge Müdürlüğümüzün yeni Hizmet binası kompleksine geçiş sürecinde çalışmalarıyla öne çıkan Personele teşekkür plaketi verilmiştir.
Ayrıca, Bursa Ticaret İl Müdürlüğünün Bölge Müdürlüğümüz hizmet binası kompleksi içinde yer almasına yönelik yapılan çalışmalar nedeniyle Bölge Müdürümüz Hüseyin ŞANVERDİ’ye, İl Müdürü İsmail ASLANLAR tarafından bir teşekkür plaketi takdim edilmiştir.
Öte yandan, Bakanlığımızca düzenlenen Görevde Yükselme sınavında başarılı olan ’ülkemizin sürdürülebilir iktisadi büyümesi ve toplumsal refahına katkı sağlamak’’ yönündeki Bakanlığımızın misyonu doğrultusunda çalışmaya devam edecek Bölge Müdürlüğümüz Personeline de başarı plaketleri verilmiştir. 
Tören kapsamında Bölge Müdürümüz Hüseyin ŞANVERDİ bir konuşma yapmıştır.
Konuşmasında, Sayın Şanverdi;
Cumhuriyetimizin 100. yıl vizyonunun en önemli hedeflerinden birinin, Ülkemiz ekonomisinin dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer alması olduğunu,
Bu doğrultuda, dış ticaretinin kolaylaştırılarak önünün açılması ile, ülkemiz ekonomisinin yatırım ve üretim süreçlerinde hızlı bir dönüşüme girmesinde, gümrüklerimizin ayrı bir önem taşıdığının görüldüğünü, rekabetçi ve verimlilik odaklı bir yönelimle kamu kurumlarının hizmet vermesi gerektiğini, bu eksende ticaretin basitleştirilmesi ile gümrüklerin alt yapısının geliştirilmesi büyük önem arz ettiğini,  
Özellikle küresel pandemi sürecinde dünya rekabetinin çok daha zorlu geçtiği bugünlerde küresel tedarik zinciri açısından gümrüklerimizin ticaretin basitleştirilmesi ve ülkemiz ihracat hacmindeki arzu edilen artışa cevap verebilecek bir lojistik alt yapıya sahip olmasının öneminin daha fazla görüldüğünü,
Bu kapsamda, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü hizmet kompleksinin ülkemizin dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sağlayacağı katkı dikkate alınarak toplamda yaklaşık 40 Milyon TL yatırımla hizmete girmesinin büyük önem taşıdığını, bu itibarla, Bölge Müdürlüğümüzün yeni Hizmet binasına geçiş sürecinde çalışmalarıyla öne çıkan Personel başta olmak üzere emeği geçen bütün Personele teşekkür ettiklerini, belirtmiştir.
Ayrıca, Sn. Şanverdi Bakanlığımız görevde yükselme sınavı sonucunda başarılı olan Personelimizi de tebrik ettiğini belirterek Bölgemiz Personeli olması dolaysıyla ayrıca sevindiğini, çalışan, emek veren, katkı sağlayan Personeli her zaman desteklemeye devam edeceklerini, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce, Bakanlığımız vizyonu doğrultusunda, ülkemiz refahının ve mutluluğunun artırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini ifade etmiştir.