Gümrük ve Ticaret Prosedürlerini Uygulamada Yeknesaklık ve İlgili Sınır İdareleri Arasında İşbirliği Konulu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

 
 
Bölge Müdürümüz Sayın Hasan EKEN'in başkanlığında, Bölge Müdür Yardımcıları, Gümrük Müdürleri, Sivil Toplum Örgütleri ve diğer sınır idaresi temsilcilerinin katılımıyla Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) " 4. İşbirliğini Geliştirme ” bölümünde yer alan “ Gümrük ve Ticaret Prosedürlerini Uygulamada Yeknesaklık ve İlgili Sınır İdareleri Arasında İşbirliği ” konulu toplantıda 2018 yılı sonu işleyiş, sorunlar, çözüm önerilerine ilişkin değerlendirme toplantısı 11.12.2018 tarihinde gerçekleştirildi.