Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet ÖZKOÇ’un Ziyareti

30 Mart 2021

Bakanlığımız Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Sn. Mehmet ÖZKOÇ ve kendisine eşlik eden Ticaret Uzmanı Emel ÖZCAN, Bölge Müdürlüğümüze 25-26 Mart 2021 tarihlerinde bir çalışma ziyaretinde bulunmuştur.
Ziyaret kapsamında, Sn. Mehmet ÖZKOÇ, Bölge Müdürümüz Hüseyin ŞANVERDİ, Ticaret Uzmanı Emel ÖZCAN, Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Mehmet Vecihi BİNGÖL’den müteşekkil bir heyet, Yalova Gümrük Müdürlüğüne 25 Mart 2021 tarihinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.
Ziyaret kapsamında, söz konusu Heyet, Yalova Gümrük Müdürlüğü servislerinde, gümrüklü sahalarda ve Ro-Ro sahasında incelemelerde bulunmuş, bununla birlikte, Heyete Müdürlükçe yapılan iş ve işlemler hakkında bilgi verilmiştir.
Ayrıca,  26 Mart 2021 tarihinde Gemlik Gümrük Müdürlüğüne bir çalışma ziyareti yapan anılan Heyet, ziyaret kapsamında, Müdürlük liman sahalarında inceleme yapmış ve Müdürlük uygulamaları hakkında bilgi almıştır.