İletişim

19 Şubat 2021

 

ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


Gümrük İdarelerine bizzat, telefonla yada burgumbm@ticaret.gov.tr e-posta adresine müracaat edilerek doğru ve güncel bilgilerin alınması mümkündür. Tüm belirtilen hususlar çerçevesinde daha etkin, sağlıklı ve istenilen düzeyde gümrük hizmetlerinin verilebilmesi için bu hizmetlerin muhatapları olan sizlerin görüş, düşünce ve önerileriniz ile olabilecek şikayetlerin Bölge Müdürlüğümüze ulaştırılabilmesi için adres, telefon, e-mail bilgileri aşağıda bildirilmiştir.Bilgilerinize sunulur.Adres
Fethiye Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cd. No 2/1 Nilüfer/BURSA  ( Posta Kodu:16140 )

İletişim Bilgileri
Santral                                     :  ( 0 224 ) 243 59 50 - 51-52
Faks                                         :  ( 0 224 ) 243 02 28
Bölge Müd. Sekreterya           :  ( 0 224 ) 243 01 63
                                                   ( 0 224 ) 243 88 08

Bölge Müd. Yard. Sekreterya  : (0 224 )  241 81 26
                                                   (0 224 )  243 62 52

 
E-posta         : burgumbm@ticaret.gov.tr

KEP Adresleri 
PTT KEP        : ugtbm@hs01.kep.tr
TÜRK KEP    : uludaggumrukveticaretbolgemudurlugu@gtb.hs03.kep.tr