Genel Tanıtım

20 Mayıs 2021
 
 

08 Mayıs 1987 tarihinde Bakanlığımızın 69 sayılı genelgesi ile kurulup, kurulduğu yıllarda faaliyetini kiralık binalarda yürütürken 1990 yılında mülkiyeti hazineye ait Organize Sanayi Bölgesinde 700 m2 alan üzerinde kurulu dört katlı kendi hizmet binasında hizmet vermeye başlamıştır. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı taşra teşkilatı Bursa Gümrükler Başmüdürlüğü ve Bursa Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü adı altında faaliyetlerini sürdürürken 29.07.2003 taraihli 25183 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2003/5932 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Gümrükler Başmüdürlükleri ve Gümrükler Muhafaza Başmüdürlükleri kaldırılarak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü olarak yapılandırılmıştır.
         

08.06.2011 tarihli 27958 sayılı 1. (birinci) mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 03.06.201 tarihli 640 Sayılı Kanun Hükmünde Karaname ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının kuruluş, görev ve yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. (yirmi altıncı) maddesi ile Bakanlık ilgili mevzuat çerçevesinde taşra teşkilatında kurmaya yetkilidir." hükmüne istinaden 22.12.2011 tarihli 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29.11.2011 tarihli 2011/2474 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı  ile taşra teşkilatımız yeniden yapılandırılmıştır. Bu tarihten itibaren faaliyetlerine Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü   olarak devam etmiş olup, 
27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişik 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 465. maddesinde Bakanlığın taşra teşkilatı kurmaya yetkilendirilmesi üzerine, Bakanlık Makamınca 18.02.2019 tarihli ve 29 sayılı olur ile Taşra kuruluşları yeniden yapılandırılarak Bölge Müdürlüğümüzün adı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak değiştirilerek faaliyetlerine devam etmektedir.