Laboratuarlara Göre Tahlili Yapılabilen Eşya Listesi

26 Mart 2021
TİCARET BAKANLIĞI
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bursa Laboratuvar Müdürlüğü
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 23 NOLU EKİ TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİNDE YER ALAN EŞYALARDAN
                                   TAHLİLLERİ YAPILABİLENLERİN LİSTESİ                                
          16.03.2021
   
Fasıl tarife pozisyonu, tarife alt pozisyonu veya 12’li bazda GTİP Açıklama  
04.01-04.06 Pozisyon metinleri  
7. FASIL Tüm istatistikleri (Bütün halde olmaları koşuluyla)  
8. FASIL Tüm istatistikleri  
9. FASIL Tüm istatistikleri  
10. FASIL Tüm istatistikleri  
11. FASIL Tüm istatistikleri  
12. FASIL Tüm istatistikleri  
13. FASIL Tüm istatistikleri  
15.07-15.17 Pozisyon metinleri  
17. FASIL Tüm istatistikleri (17.01 hariç)  
18. FASIL Tüm istatistikleri  
19. FASIL Pozisyon metinleri  
20.07, 20.08, 20.09 Pozisyon metinleri  
21. FASIL Tüm istatistikleri  
22,02 Pozisyon metni.  
23.FASIL Tüm istatistikleri (23.01,23.07 hariç)  
25. FASIL Tüm istatistikleri (25.04,25.13-25.18 Hariç)  
28. FASIL Tüm istatistikleri.(radyoaktif elementler ve izotoplarının
organik ve anorganik bileşikler hariç)
 
29. FASIL Tüm istatistikleri  
31. FASIL Tüm istatistikleri  
32. FASIL Tüm istatistikleri  
33. FASIL Tüm istatistikleri.  
34. FASIL Tüm istatistikleri.  
35.05-35.07 Pozisyon metinleri.  
37,07 Pozisyonun tüm istatistikleri.  
38. FASIL Tüm istatistikleri.(38.01, 38.02, 38.11 hariç)  
39. FASIL Tüm istatistikleri (39.17 Tarife pozisyonunun alt pozisyonları hariç. ( Boru ve hortumlarda basınç ve plastiklerde ikincil ürün tespitleri hariç.)(39.07 BOPET hariç)  
40.01-40.08 Pozisyon metinleri  
4115, Pozisyon metinleri.  
4304, Pozisyon metinleri.  
47.FASIL Tüm istatistikleri.(47.06 ve 47.07 hariç)  
48.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri (48.11 de lif eldesi hariç)  
5006, 5007 Pozisyon metinleri.  
5106-5113 Pozisyon metinleri.(yünün kılın cinsi hariç)  
52 FASIL Pamuk  
53 FASIL Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler;kağıt ipliği ve kağıt
ipliğinden dokunmuş mensucat (5301-5305 hariç) ayrıca (5308 ve 5311 hariç)
 
54 FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri  
55 FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri  
56.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri  
58.FASIL (5803, 5805 hariç)  
59 FASIL (5901,5904,5905,5908,5910 hariç)  
60.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri  
68,04 Pozisyonun tüm istatistikleri  
68,06 Pozisyonun tüm istatistikleri  
68,14 Pozisyonun tüm istatistikleri  
68,15 Pozisyonun tüm istatistikleri  
69,02 Pozisyonun tüm istatistikleri  
69,03 Pozisyonun tüm istatistikleri  
69,07 Pozisyonun tüm istatistikleri  
69,08 Pozisyonun tüm istatistikleri  
69,09 Pozisyonun tüm istatistikleri (cilalı,sırlı hariç)  
70. FASIL Tüm istatistikleri (70.01,70.02,70.06, 70.10, 70.11, 70.13.42,
70.14, 70.16 hariç)
 
71. FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri hariç  
72.FASIL Tüm istatistikleri. Not:3  
7304, Pozisyonun tüm istatistikleri  
7305, Pozisyonun tüm istatistikleri  
7306, Pozisyonun tüm istatistikleri  
7307, Pozisyonun tüm istatistikleri  
74.FASIL Tüm istatistikleri.(74.04 , 74.19 hariç)  
75.FASIL Tüm istatistikleri.(75.03 hariç)  
76.FASIL Tüm istatistikleri.(76.02 hariç)  
78.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri hariç  
79.FASIL Tüm istatistikleri.(79.02 hariç)  
80.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri hariç  
81.FASIL Pozisyonun tüm istatistikleri hariç  
NOT   1:  Yukarıda  yer  alan  tablo  bilgi  amaçlıdır.  Eşyanın  durumuna  göre  değişkenlik  arz edebilir.
NOT  2:  5402.46  ve  5402.47  tarife  pozisyonlarında  POY  hariç  diğer  çekimli  ipliklerin tarifelendirilmesinde  ipliğin  oryantasyonunun  (HOY,LOY,MOY)  belirlenmesi  için  numune bilimsel kuruma gönderilmektedir.
NOT   3:   V    sayılı   listedeki    tanımlanamayan    eşyalar    bilimsel    kuruma
gönderilmektedir.