Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ

16 Nisan 2021

Gümrük Genel Tebliği (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 1)’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No: 2) 15.04.2020 tarihi itibarıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210415-8.htm